Vesti


Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: EUR, DKK, MKD, GBP i BAM.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,00%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AED, AUD, NOK, SEK, USD, BYN i BGN.

Референтна каматна стопа повећана на 6%
На данашњој седници, Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute:EUR, AED, AUD, CHF, DKK, NOK, MKD, GBP, USD i BAM.

Референтна каматна стопа повећана на 5,75%
На данашњој седници, Извршни одбор одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 5,75%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AED, BGN, BYN, MKD i TRY.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, DKK, EUR, INR, KWD, GBP, USD, BGN i BAM.

Референтна каматна стопа повећана на 5,5%
На данашњој седници, Извршни одбор одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 5,5%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: BGN, BYN i RON.

Референтна каматна стопа повећана на 5,25%
На јучерашњој седници Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 5,25%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, INR, KWD, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, RON, TRY, BGN i BAM.

Референтна каматна стопа повећана на 5%
На данашњој седници Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на 5%.

Референтна каматна стопа повећана на 4,5%
На данашњој седници, Извршни одбор одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 4,5%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: EUR

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CAD, DKK i TRY

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AUD, EUR, HUF, INR, KWD, NOK, RUB, SEK, CHF, GBP, USD, RON, BGN i BAM

Референтна каматна стопа повећана на 4%
На данашњој седници Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 4%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, DKK, HUF, NOK, TRY i PLN.

Референтна каматна стопа повећана на 3,5%
На данашњој седници, Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 3,5%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AUD, INR, KWD, GBP, USD i RON.

Референтна каматна стопа повећана на 3%
вршни одбор Народне банке Србије одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 3%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: BAM, DKK, EUR, HUF i RUB.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF, INR, KWD, NOK, RUB, SEK, RON i PLN.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, GBP, USD i CHF

Референтна каматна стопа повећана на 2,75%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 2,75%.

Референтна каматна стопа повећана на 2,5%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 2,5%.

Референтна каматна стопа повећана на 2%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 2%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, CZK, HUF, INR, KWD, RUB, SEK, GBP, USD i PLN.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CZK, RON i PLN.

Референтна каматна стопа повећана на 1,5%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 1,5%

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CAD, HUF, KWD, NOK, RUB, GBP, USD, BYN i PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF, RUB, GBP, RON i PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF, PLN, RON i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: BYN, DKK, NOK i RUB.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF i RUB.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: DKK, RUB, BYN, i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа смањена на 1%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да настави са ублажавањем монетарне политике и референтну каматну стопу снизио је за 25 базних поена, на ниво од 1%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој седници разматрао је актуелна макроекономска кретања и очекивања за наредни период и донео одлуку да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Референтна каматна стопа смањена на 1,25%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да настави са ублажавањем монетарне политике и референтну каматну стопу снизио је за 25 базних поена, на ниво од 1,25%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK, NOK, RUB, BYN, RON, TRY I PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,5%

Референтна каматна стопа смањена на 1,5%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да додатно снизи референтну каматну стопу на ниво од 1,5%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu PLN.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CAD, HRK, CZK, NOK i RON.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: AUD, CAD, CZK, KWD, NOK, GBP, USD, TRY i PLN.

Народна банка Србије смањила референтну каматну стопу за 0,50 п.п. на 1,75%
Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој ванредној седници одлучио је да референтну каматну стопу смањи за 50 базних поена на ниво од 1,75%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%

Promena stopa
Promenjena stopa zatezne kamate za valutu RUB.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: BYN i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%.

Референтна каматна стопа смањена на 2,25%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 2,25%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: TRY

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: RUB

Референтна каматна стопа смањена на 2,5%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,5%. Смањењем референтне каматне стопе на нови, најнижи ниво у режиму циљања инфлације, Народна банка Србије додатно подржава кредитни и привредни раст.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: USD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: RUB

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: TRY

Референтна каматна стопа
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,75%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: CZK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: SEK

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: RUB i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK i CAD

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK, NOK, RUB, TRY i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

CAD, CZK, GBP
Povećana je referentna kamatna stopa za valute CAD (Kanada), CZK (Češka) i GBP (Velika Britanija).

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

Повећана затезна камата за CZK
Затезна камата за CZK повећана на 9.00 %