Vesti


Референтна каматна стопа смањена на 2,5%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,5%. Смањењем референтне каматне стопе на нови, најнижи ниво у режиму циљања инфлације, Народна банка Србије додатно подржава кредитни и привредни раст.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: USD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: RUB

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: TRY

Референтна каматна стопа
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,75%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: CZK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: SEK

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: RUB i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK i CAD

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK, NOK, RUB, TRY i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

CAD, CZK, GBP
Povećana je referentna kamatna stopa za valute CAD (Kanada), CZK (Češka) i GBP (Velika Britanija).

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

Повећана затезна камата за CZK
Затезна камата за CZK повећана на 9.00 %

Повећана камата за USD
Затезна камата за USD је повећана и износи 9.875 %.

Повећана камата за TRY (Турска)
Законска затезна камата износи 17,75%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

RON-Rumunija
Povećana je referentna kamatna stopa za RON (Rumunija) na 2,50%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 10,50%

Референтна каматна стопа смањена на 3 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3 одсто.

Референтна каматна стопа смањена на 3,25 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу смањи на 3,25 одсто. Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду пројекцију инфлације и њених фактора у наредном периоду.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

RON, BGN
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Rumunija i Bugarska.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Srećna Nova godina
Svim korisnicima srećna Nova 2018. godina.

Smanjena RKS za RUB (Ruska Federacija)
Referentna kamatna stopa za RUB (Ruska Federacija) je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 19.12.2017.godine iznosi 15,75%

Povećana RKS za USD
Povećana je referentna kamatna stopa za USD na 1,375%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 9,375%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Povećana RKS za GBP i CZK
Povećana je referentna kamatna stopa za obe valute na 0,5%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 8,5%.

Smanjena RKS za RUB
Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 31.10.2017.godine iznosi 16,25%

NOK, SEK, GBP, BAM, PLN
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Norveška, Švedska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina i Poljska

CZK, DKK, HUF, JPY, KWD
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Češka, Danska, Madjarska, Japan i Kuvajt

Funkcionalnost prikaza lozinke
Prilikom prijave na sistem moguće je, naizmeničnim klikom na checkbox, lozinku učiniti vidljivom ili nevidljivom.

Australijski dolar
Mogućnost obračuna zakonske zatezne kamate za valutu AUD - australijski dolar.

CAD, CNY, HRK
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Kanada, Kina i Hrvatska.

Референтна каматна стопа смањена на ниво од 3,5 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,5 одсто.

Smanjena RKS za RUB
Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 19.09.2017.godine iznosi 16,5%

Референтна каматна стопа смањена на 3,75 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,75 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Kamata po (uvećanim) referentnim stopama
Kamata se obračunava korišćenjem referentnih kamatnih stopa koje se mogu uvećati za proizvoljan broj procentnih poena.

Ovim postupkom, uz adekvatan izbor metoda obračuna, moguć je obračun kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, obračun kamate po Carinskom zakonu itd.

Periodi primene kamatnih stopa
Izveštaj koji sadrži statističke podatke za zakonske zatezne i referentne kamatne stope (Datum OD, Datum DO, Broj intervala, minimalna i maksimalna stopa) po valutama.

Kamatne stope->Period primene

Ugovorena kamata - redosled namirenja
Kod obračuna kamate po ugovorenim kamatnim stopama ubačena je mogućnost izbora redosleda namirenja za proporcionalni metod.

Kao i kod obračuna zakonske zatezne kamate, može se izabrati redosled namirenja uplata dužnika - Glavnica ili Kamata, glavnica.

Više o redosledu namirenja možete pročitati u vestima od 18.5.2015. godine

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Smanjena RKS za RUB
Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 20.06.2017.godine iznosi 17%

Povećana RKS za USD
Referentna kamatna stopa za USD je povećana na raspon od 1,00 do 1,25 tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 9,125.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Redosled namirenja
Promenjena je podrazumevana vrednost za redosled namirenja kod obračuna zatezne kamate sa prometom.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Povećana RKS za USD
Referentna kamatna stopa za USD je povećana na raspon od 0,50 do 0,75 tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 8,625.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Smanjena RKS za RUB
Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 20.09.2016.godine iznosi 18%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4 одсто.

Референтна каматна стопа смањена на ниво од 4 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи за 0,25 процентних поена, тако да она од данас износи 4 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Smanjena RKS za EUR
Referentna kamatna stopa za EUR je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 16.03.2016.godine iznosi 8%.

Референтна каматна стопа смањена на 4,25%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи за 0,25 процентних поена, тако да она од данас износи 4,25 одсто.

Redosled namirenja - podrazumevana vrednost
Podrazumevana vrednost za redosled namirenja je promenjena. Sada je to Glavnica umesto modela po kome se prvo namirivala Kamata. Ovo je uradjeno na predlog posetilaca sajta koji ovaj model češće koriste.

Više o redosledu namirenja možete pročitati u vestima od 18.5.2015. godine, kada je ta opcija implementirana.

Novi redizajnirani sajt
Poštovani posetioci, pred vama je novi, redizajnirani sajt za obračun kamate. Novi sajt visokih performansi i modernog dizajna je prilagodjen svim vrstama mobilnih uredjaja. Korišćenje je i dalje besplatno a eventualne predloge i sugestije možete slati na office@obracunkamate.rs.

Uskoro novi redizajnirani sajt
Pored novog vizuelnog izgleda biće zadržane sve postojeće funkcionalnosti uz poboljšanu preglednost i prilagodjenost mobilnim uredjajima.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,5 одсто.

Povećana RKS za USD
Referentna kamatna stopa za USD je povećana tako da stopa zatezne kamate od 18.12.2015.godine iznosi 8,3750%.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
IO NBS odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5%.

Smanjena referentna kamatna stopa
Referentna kamatna stopa je smanjena na 4,50%, tako da stopa zatezne kamate počevši od 15.10.2015.godine iznosi 12,50% za dug koji glasi na dinare. Stopa zatezne kamate se primenjuje do utvrdjivanja nove referentne kamatne stope NBS.

Smanjena referentna kamatna stopa
Na sednici od 10.09.2015. Izvršni odbor NBS je smanjio referentnu kamatnu stopu na nivo od 5,0%.

Novo smanjenje RKS
Na sednici od 13.08.2015. Izvršni odbor NBS je smanjio referentnu kamatnu stopu na nivo od 5,50% tako da stopa zatezne kamate od 14.08.2015. iznosi 15,50%.

Smanjena referentna kamatna stopa
Na sednici od 11.06.2015. Izvršni odbor NBS je smanjio referentnu kamatnu stopu na nivo od 6,0%.

Kalkulator
Iako u svakodnevnom životu najčešće postoji potreba za računanjem kamate, ponekad je neophodno odrediti i druge elemnte kamatnog računa - glavnicu, kamatnu stopu i vremenski period kamaćenja.

Podmeni Kalkulator omogućava svim posetiocima izračunavanje ovih vrednosti za različite metode obračuna.

Model otplate - redosled namirenja
Zbog različitih stavova, i sudske prakse i naših korisnika, kada je u pitanju obračun zatezne kamate sa prometom ili, preciznije, kada je tokom obračunskog perioda bilo uplata od strane dužnika, ostavljeno je korisnicima da sami izaberu koji će model otplate koristiti.

Dakle, ako se prilikom unosa podataka vezanih za obračun zatezne kamate izabere Model otplate: Glavnica osnovica za obračun se umanjuje za celokupan iznos uplata. U slučaju izbora Model otplate: Kamata (podrazumevana vrednost), osnovica se umanjuje samo za razliku izmedju uplata i do tada obračunate kamate. Ili, jednostavnije rečeno, prvo se "namiruje" kamata, a za ostatak se,ako ga ima, umanjuje osnovica.

Znači, ovaj izbor NE utiče na obračune pre 3.3.2001. (zato što se primenjuje konformni metod) i NEMA efekata na obračune posle 3.3.2001. kod kojih nije bilo uplata od strane dužnika.

Ponovo smanjena referentna KS
Referentna kamatna stopa je smanjena na 6,50% tako da nova zatezna kamatna stopa počevši od 12.05.2015.godine iznosi 14,50%.

Smanjena referentna kamatna stopa
Referentna kamatna stopa je smanjena na 7%, tako da stopa zatezne kamate počevši od 10.04.2015.godine iznosi 15,00% za dug koji glasi na dinare. Stopa zatezne kamate se primenjuje do utvrdjivanja nove referentne kamatne stope NBS.

Povećan broj metoda obračuna
Kod obračuna po ugovorenim kamatnim stopama dodate su varijante konformnog i proporcionalnog metoda sa 360 dana u godini.

Računanje kontrolnog broja po modulu 97
U pomoćnim funkcijama je dodata opcija za računanje kontrolnog broja po modulu 97.

Izračunavanje se vrši na osnovu niza cifara i slova (A-Z). Ostali znaci (crtice, blanko itd.) se ignorišu. Maksimalna dužina konvertovanog niza je 18 cifara.

Smanjena referentna kamatna stopa
Referentna kamatna stopa je smanjena na 7,5% tako da zatezna kamatna stopa sada iznosi 15,5%.

Izmenjen kamatni list
Promenjen je način obračuna zatezne kamate tako da sada i korisnici koji nisu pretplatnici, ne moraju voditi računa o metodi obračuna u zavisnosti od perioda na koji se obračun odnosi.

Znači, na jednom kamatnom listu se mogu naći dve metode (konformna do 3.3.2001. a nakon toga proporcionalna), pa je iz tog razloga kamatni list korigovan, odnosno izbačene su kolone koje su specifične samo za jednu-prporcionalnu metodu a ubačena nova Stanje duga.