Vesti


Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF, PLN, RON i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: BYN, DKK, NOK i RUB.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF i RUB.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa
Promenjene kamatne stope za valute: DKK, RUB, BYN, i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа смањена на 1%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да настави са ублажавањем монетарне политике и референтну каматну стопу снизио је за 25 базних поена, на ниво од 1%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој седници разматрао је актуелна макроекономска кретања и очекивања за наредни период и донео одлуку да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Референтна каматна стопа смањена на 1,25%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да настави са ублажавањем монетарне политике и референтну каматну стопу снизио је за 25 базних поена, на ниво од 1,25%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK, NOK, RUB, BYN, RON, TRY I PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,5%

Референтна каматна стопа смањена на 1,5%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да додатно снизи референтну каматну стопу на ниво од 1,5%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu PLN.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CAD, HRK, CZK, NOK i RON.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: AUD, CAD, CZK, KWD, NOK, GBP, USD, TRY i PLN.

Народна банка Србије смањила референтну каматну стопу за 0,50 п.п. на 1,75%
Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој ванредној седници одлучио је да референтну каматну стопу смањи за 50 базних поена на ниво од 1,75%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%

Promena stopa
Promenjena stopa zatezne kamate za valutu RUB.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: BYN i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%.

Референтна каматна стопа смањена на 2,25%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 2,25%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: TRY

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: RUB

Референтна каматна стопа смањена на 2,5%
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,5%. Смањењем референтне каматне стопе на нови, најнижи ниво у режиму циљања инфлације, Народна банка Србије додатно подржава кредитни и привредни раст.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: USD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: RUB

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: TRY

Референтна каматна стопа
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,75%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: CZK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valutu: SEK

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: RUB i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK i CAD

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Promena stopa
Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK, NOK, RUB, TRY i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

CAD, CZK, GBP
Povećana je referentna kamatna stopa za valute CAD (Kanada), CZK (Češka) i GBP (Velika Britanija).

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

Повећана затезна камата за CZK
Затезна камата за CZK повећана на 9.00 %

Повећана камата за USD
Затезна камата за USD је повећана и износи 9.875 %.

Повећана камата за TRY (Турска)
Законска затезна камата износи 17,75%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

RON-Rumunija
Povećana je referentna kamatna stopa za RON (Rumunija) na 2,50%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 10,50%

Референтна каматна стопа смањена на 3 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3 одсто.

Референтна каматна стопа смањена на 3,25 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу смањи на 3,25 одсто. Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду пројекцију инфлације и њених фактора у наредном периоду.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

RON, BGN
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Rumunija i Bugarska.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Srećna Nova godina
Svim korisnicima srećna Nova 2018. godina.

Smanjena RKS za RUB (Ruska Federacija)
Referentna kamatna stopa za RUB (Ruska Federacija) je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 19.12.2017.godine iznosi 15,75%

Povećana RKS za USD
Povećana je referentna kamatna stopa za USD na 1,375%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 9,375%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Povećana RKS za GBP i CZK
Povećana je referentna kamatna stopa za obe valute na 0,5%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 8,5%.

Smanjena RKS za RUB
Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 31.10.2017.godine iznosi 16,25%

NOK, SEK, GBP, BAM, PLN
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Norveška, Švedska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina i Poljska

CZK, DKK, HUF, JPY, KWD
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Češka, Danska, Madjarska, Japan i Kuvajt

Funkcionalnost prikaza lozinke
Prilikom prijave na sistem moguće je, naizmeničnim klikom na checkbox, lozinku učiniti vidljivom ili nevidljivom.

Australijski dolar
Mogućnost obračuna zakonske zatezne kamate za valutu AUD - australijski dolar.

CAD, CNY, HRK
Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Kanada, Kina i Hrvatska.

Референтна каматна стопа смањена на ниво од 3,5 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,5 одсто.

Smanjena RKS za RUB
Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 19.09.2017.godine iznosi 16,5%

Референтна каматна стопа смањена на 3,75 одсто
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,75 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Kamata po (uvećanim) referentnim stopama
Kamata se obračunava korišćenjem referentnih kamatnih stopa koje se mogu uvećati za proizvoljan broj procentnih poena.

Ovim postupkom, uz adekvatan izbor metoda obračuna, moguć je obračun kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, obračun kamate po Carinskom zakonu itd.

Periodi primene kamatnih stopa
Izveštaj koji sadrži statističke podatke za zakonske zatezne i referentne kamatne stope (Datum OD, Datum DO, Broj intervala, minimalna i maksimalna stopa) po valutama.

Kamatne stope->Period primene

Ugovorena kamata - redosled namirenja
Kod obračuna kamate po ugovorenim kamatnim stopama ubačena je mogućnost izbora redosleda namirenja za proporcionalni metod.

Kao i kod obračuna zakonske zatezne kamate, može se izabrati redosled namirenja uplata dužnika - Glavnica ili Kamata, glavnica.

Više o redosledu namirenja možete pročitati u vestima od 18.5.2015. godine

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Smanjena RKS za RUB
Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 20.06.2017.godine iznosi 17%

Povećana RKS za USD
Referentna kamatna stopa za USD je povećana na raspon od 1,00 do 1,25 tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 9,125.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Redosled namirenja
Promenjena je podrazumevana vrednost za redosled namirenja kod obračuna zatezne kamate sa prometom.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.