Обрачун камате


Помоћ


Обрачун законске затезне камате

 • обрачун ЗЗК без промета
 • обрачун ЗЗК са прометом


За обрачун је довољно унети основицу и период (почетни и крајњи датум). Камата ће бити обрачуната коришћењем затезних каматних стопа за изабрану валуту.

Ако поред основице, у задатом периоду имате уплате и задужења, почните са уносом промета. Промене су везане за ваш претходно отворен налог.

Пример обрачуна са екранским приказимаОбрачун по (увећаним) референтним стопама

 • обрачун без промета
 • обрачун са прометом


Камата се обрачунава коришћењем референтних каматних стопа које можете увећати за произвољан број процентних поена (неблаговремено плаћени јавни приходи, Царински закон итд.).

Ако поред основице, у задатом периоду имате уплате и задужења, почните са уносом промета. Промене су везане за ваш претходно отворен налог.Обрачун уговорене камате

 • уговорена без промета
 • уговорена са прометом
 • уговорене каматне стопе


Обрачун уговорене камате је најбоље почети уносом уговорених каматних стопа.

Промет се уноси на потпуно исти начин као и код обрачуна затезне камате.

Обратите пажњу на то да целокупан период обрачуна уговорене камате мора бити покривен стопама које сами деефинишете.Каматне стопе

Законске затезне каматне стопе

 • приказ свих ЗЗК стопа
 • актуелне ЗЗК стопе
 • период примене
 • за изабрану валуту


Референтне каматне стопе

 • приказ свих референтних стопа
 • актуелне референтне стопе
 • период примене
 • за изабрану валутуКалкулатор

Рачунање једног од параметара обрачуна камате на основу преосталих

 • износ камате
 • износ главнице
 • каматна стопа
 • период камаћењаПомоћ у раду

Помоћ у свакодневном раду

 • рачунање камате
 • прерачун каматних стопа
 • ануитет
 • дисконт
 • период - број дана
 • контролни број - модул 97Правна регулатива

Правна регулатива са којом су обрачуни усаглашени

 • Закон о затезној камати
 • Одлука Уставног суда
 • Правни став ВКС
 • Закон о пореском поступку (извод)
 • Царински закон (извод)Галерија

Време је за кратку паузу

 • Свет слова
+381 65 33 17 315

office@obracunkamate.rs

Copyright (©) 2024 StartPoint

Београд, Србија