Обрачун камате


Обрачун законске затезне камате


kamata

Обрачун без промета

За обрачун је довољно унети основицу и период (почетни и крајњи датум).
Камата ће бити обрачуната коришћењем затезних каматних стопа за изабрану валуту.Законске затезне каматне стопе

Тренутно важеће законске затезне каматне стопе.ЗЗКС за валуту

Приказ законских затезних каматних стопа за изабрану валуту.Период примене

Период примене затезних каматних стопа по валутама.
Обрачун по (увећаним) референтним стопама


kamata

Обрачун без промета

Камата се обрачунава коришћењем референтних каматних стопа које можете увећати за произвољан број процентних поена (неблаговремено плаћени јавни приходи, Царински закон итд.).Референтне каматне стопе

Тренутно важеће референтне каматне стопе.Референтне КС за валуту

Приказ референтних каматних стопа за изабрану валуту.Период примене

Период примене референтних каматних стопа.
Последње вести


11.07.2024. Референтна каматна стопа смањена на 6%

На данашњој седници Извршни одбор је одлучио да настави да ублажава монетарне услове смањујући референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6%.

02.07.2024. Промена каматних стопа

Промењене каматне стопе за валуте CZK, HUF, CHF, TRY и BGN.

26.06.2024. Обрачун камате - измене

Сви обрачуни су допуњени и то тако што се након клика на Обрачунај прво прикаже табеларни приказ обрачуна а затим се кликом на Извештаји->Каматни лист добија обрачун у .pdf формату.

У случају да неки подаци недостају (нпр. каматне стопе код обрачуна уговорене камате или је опсег обрачуна ван дефинисаних затезних каматних стопа), врши се редирекција на одговарајућу страницу.

22.06.2024. Нова верзија

Нова верзија је доступна.
Уколико има каквих пропуста, а сигурно их има, јавите на office@obracunkamate.rs.

20.06.2024. Нова верзија

Због миграције на нову верзију, сајт неће бити доступан вечерас у периоду од 22.00 - 24.00 сата.

19.06.2024. Нова верзија

Ускоро нова верзија сајта.

13.06.2024. Референтна каматна стопа смањена на 6,25%

На данашњој седници Извршни одбор је одлучио да смањи референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6,25%.


Све вести

Обрачун законске затезне камате


kamata
Обрачун са прометом

Обрачун законске затезне камате у случају да поред основице, у задатом периоду имате уплате и задужења.
Промене су везане за ваш претходно отворен налог, тако да је обавезна пријава на систем.


Обрачун по референтним стопама


kamata
Обрачун са прометом

Обрачун камате по увећаним референтним стопама у случају да поред основице, у задатом периоду имате уплате и задужења.
Промене су везане за ваш претходно отворен налог, тако да је обавезна пријава на систем.


Обрачун уговорене камате


kamata
Обрачун са прометом

Обрачун уговорене камате подразумева да поред промета (уплате и задужења) у задатом периоду, морате унети и каматне стопе.
Промене су везане за ваш претходно отворен налог, тако да је обавезна пријава на систем.


+381 65 33 17 315

office@obracunkamate.rs

Copyright (©) 2024 StartPoint

Београд, Србија