Обрачун камате


Све вести


Референтна каматна стопа смањена на 6%

На данашњој седници Извршни одбор је одлучио да настави да ублажава монетарне услове смањујући референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6%.

Промена каматних стопа

Промењене каматне стопе за валуте CZK, HUF, CHF, TRY и BGN.

Обрачун камате - измене

Сви обрачуни су допуњени и то тако што се након клика на Обрачунај прво прикаже табеларни приказ обрачуна а затим се кликом на Извештаји->Каматни лист добија обрачун у .pdf формату.

У случају да неки подаци недостају (нпр. каматне стопе код обрачуна уговорене камате или је опсег обрачуна ван дефинисаних затезних каматних стопа), врши се редирекција на одговарајућу страницу.

Нова верзија

Нова верзија је доступна.
Уколико има каквих пропуста, а сигурно их има, јавите на office@obracunkamate.rs.

Нова верзија

Због миграције на нову верзију, сајт неће бити доступан вечерас у периоду од 22.00 - 24.00 сата.

Нова верзија

Ускоро нова верзија сајта.

Референтна каматна стопа смањена на 6,25%

На данашњој седници Извршни одбор је одлучио да смањи референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6,25%.

Промена стопа

Промењена каматна стопа за валуте CAD, CZK, DKK, EUR, HUF, SEK, BGN и BAM.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Промена стопа

Промењена каматна стопа за валуте CZK, HUF, JPY, BGN и CHF.

Промена стопа

Промењена каматна стопа за валуте CZK, HUF и TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%. На непромењеним нивоима су задржане и каматне стопе на депозитне (5,25%) и кредитне олакшице (7,75%).

Промена стопа

Промењена каматна стопа за валуту BGN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Промена стопа

Промењене каматне стопе за валуте: HUF, TRY и BGN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Промена стопа

Промењене каматне стопе за валуте: AUD, CNY, HUF, NOK, RUB, SEK, TRY, BGN и PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Промена стопа

Промењене каматне стопе за валуте: EUR, DKK, RUB, MKD и BAM.

Промена стопа

Промењене каматне стопе за валуте: BGN I PLN

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Промена стопа

Промењене каматне стопе за валуте: EUR, DKK, NOK, RUB, MKD, GBP, BGN I BAM.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,50%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CAD, KWD, RUB, SEK, AED, USD i TRY.

Референтна каматна стопа повећана на 6,5%

На данашњој седници, Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6,5%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: BAM, BGN, BYN, CHF, DKK, GBP, MKD i TRY.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, BYN i BGN

Референтна каматна стопа повећана на 6,25%

На данашњој седници Извршни одбор одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6,25%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: EUR, DKK, MKD, GBP i BAM.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 6,00%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AED, AUD, NOK, SEK, USD, BYN i BGN.

Референтна каматна стопа повећана на 6%

На данашњој седници, Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 6%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute:EUR, AED, AUD, CHF, DKK, NOK, MKD, GBP, USD i BAM.

Референтна каматна стопа повећана на 5,75%

На данашњој седници, Извршни одбор одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 5,75%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AED, BGN, BYN, MKD i TRY.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, DKK, EUR, INR, KWD, GBP, USD, BGN i BAM.

Референтна каматна стопа повећана на 5,5%

На данашњој седници, Извршни одбор одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 5,5%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: BGN, BYN i RON.

Референтна каматна стопа повећана на 5,25%

На јучерашњој седници Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 5,25%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, INR, KWD, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, RON, TRY, BGN i BAM.

Референтна каматна стопа повећана на 5%

На данашњој седници Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на 5%.

Референтна каматна стопа повећана на 4,5%

На данашњој седници, Извршни одбор одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 4,5%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: EUR

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CAD, DKK i TRY

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, EUR, HUF, INR, KWD, NOK, RUB, SEK, CHF, GBP, USD, RON, BGN i BAM

Референтна каматна стопа повећана на 4%

На данашњој седници Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 4%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, DKK, HUF, NOK, TRY i PLN.

Референтна каматна стопа повећана на 3,5%

На данашњој седници, Извршни одбор је одлучио да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 3,5%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, INR, KWD, GBP, USD i RON.

Референтна каматна стопа повећана на 3%

вршни одбор Народне банке Србије одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 3%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: BAM, DKK, EUR, HUF i RUB.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF, INR, KWD, NOK, RUB, SEK, RON i PLN.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, GBP, USD i CHF

Референтна каматна стопа повећана на 2,75%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да повећа референтну каматну стопу за 25 базних поена, на ниво од 2,75%.

Референтна каматна стопа повећана на 2,5%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 2,5%.

Референтна каматна стопа повећана на 2%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 2%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: AUD, CAD, CZK, HUF, INR, KWD, RUB, SEK, GBP, USD i PLN.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CZK, RON i PLN.

Референтна каматна стопа повећана на 1,5%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да повећа референтну каматну стопу за 50 базних поена, на ниво од 1,5%

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CAD, HUF, KWD, NOK, RUB, GBP, USD, BYN i PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF, RUB, GBP, RON i PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF, PLN, RON i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: BYN, DKK, NOK i RUB.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: CZK, HUF i RUB.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Promena stopa

Promenjene kamatne stope za valute: DKK, RUB, BYN, i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Референтна каматна стопа смањена на 1%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да настави са ублажавањем монетарне политике и референтну каматну стопу снизио је за 25 базних поена, на ниво од 1%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој седници разматрао је актуелна макроекономска кретања и очекивања за наредни период и донео одлуку да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,25%.

Референтна каматна стопа смањена на 1,25%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да настави са ублажавањем монетарне политике и референтну каматну стопу снизио је за 25 базних поена, на ниво од 1,25%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK, NOK, RUB, BYN, RON, TRY I PLN.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,5%

Референтна каматна стопа смањена на 1,5%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да додатно снизи референтну каматну стопу на ниво од 1,5%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu PLN.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valute: CAD, HRK, CZK, NOK i RON.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valute: AUD, CAD, CZK, KWD, NOK, GBP, USD, TRY i PLN.

Народна банка Србије смањила референтну каматну стопу за 0,50 п.п. на 1,75%

Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој ванредној седници одлучио је да референтну каматну стопу смањи за 50 базних поена на ниво од 1,75%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%

Promena stopa

Promenjena stopa zatezne kamate za valutu RUB.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valute: BYN i TRY.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%.

Референтна каматна стопа смањена на 2,25%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 2,25%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: TRY

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: RUB

Референтна каматна стопа смањена на 2,5%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,5%. Смањењем референтне каматне стопе на нови, најнижи ниво у режиму циљања инфлације, Народна банка Србије додатно подржава кредитни и привредни раст.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: USD

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: RUB

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: TRY

Референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на 2,75%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: AUD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: CZK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: NOK

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valutu: SEK

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valute: RUB i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK i CAD

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%

Promena stopa

Promenjene stope zatezne kamate za valute: CZK, NOK, RUB, TRY i USD.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

CAD, CZK, GBP

Povećana je referentna kamatna stopa za valute CAD (Kanada), CZK (Češka) i GBP (Velika Britanija).

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

Повећана затезна камата за CZK

Затезна камата за CZK повећана на 9.00 %

Повећана камата за USD

Затезна камата за USD је повећана и износи 9.875 %.

Повећана камата за TRY (Турска)

Законска затезна камата износи 17,75%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

RON-Rumunija

Povećana je referentna kamatna stopa za RON (Rumunija) na 2,50%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 10,50%

Референтна каматна стопа смањена на 3 одсто

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3 одсто.

Референтна каматна стопа смањена на 3,25 одсто

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу смањи на 3,25 одсто. Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду пројекцију инфлације и њених фактора у наредном периоду.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

RON, BGN

Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Rumunija i Bugarska.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Srećna Nova godina

Svim korisnicima srećna Nova 2018. godina.

Smanjena RKS za RUB (Ruska Federacija)

Referentna kamatna stopa za RUB (Ruska Federacija) je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 19.12.2017.godine iznosi 15,75%

Povećana RKS za USD

Povećana je referentna kamatna stopa za USD na 1,375%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 9,375%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Povećana RKS za GBP i CZK

Povećana je referentna kamatna stopa za obe valute na 0,5%, tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 8,5%.

Smanjena RKS za RUB

Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 31.10.2017.godine iznosi 16,25%

NOK, SEK, GBP, BAM, PLN

Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Norveška, Švedska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina i Poljska

CZK, DKK, HUF, JPY, KWD

Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Češka, Danska, Madjarska, Japan i Kuvajt

Funkcionalnost prikaza lozinke

Prilikom prijave na sistem moguće je, naizmeničnim klikom na checkbox, lozinku učiniti vidljivom ili nevidljivom.

Australijski dolar

Mogućnost obračuna zakonske zatezne kamate za valutu AUD - australijski dolar.

CAD, CNY, HRK

Obračun zakonske zatezne kamate za valute sledećih zemalja - Kanada, Kina i Hrvatska.

Референтна каматна стопа смањена на ниво од 3,5 одсто

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,5 одсто.

Smanjena RKS za RUB

Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 19.09.2017.godine iznosi 16,5%

Референтна каматна стопа смањена на 3,75 одсто

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,75 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Kamata po (uvećanim) referentnim stopama

Kamata se obračunava korišćenjem referentnih kamatnih stopa koje se mogu uvećati za proizvoljan broj procentnih poena.

Ovim postupkom, uz adekvatan izbor metoda obračuna, moguć je obračun kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, obračun kamate po Carinskom zakonu itd.

Periodi primene kamatnih stopa

Izveštaj koji sadrži statističke podatke za zakonske zatezne i referentne kamatne stope (Datum OD, Datum DO, Broj intervala, minimalna i maksimalna stopa) po valutama.

Kamatne stope->Period primene

Ugovorena kamata - redosled namirenja

Kod obračuna kamate po ugovorenim kamatnim stopama ubačena je mogućnost izbora redosleda namirenja za proporcionalni metod.

Kao i kod obračuna zakonske zatezne kamate, može se izabrati redosled namirenja uplata dužnika - Glavnica ili Kamata, glavnica.

Više o redosledu namirenja možete pročitati u vestima od 18.5.2015. godine

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Smanjena RKS za RUB

Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 20.06.2017.godine iznosi 17%

Povećana RKS za USD

Referentna kamatna stopa za USD je povećana na raspon od 1,00 do 1,25 tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 9,125.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Redosled namirenja

Promenjena je podrazumevana vrednost za redosled namirenja kod obračuna zatezne kamate sa prometom.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Povećana RKS za USD

Referentna kamatna stopa za USD je povećana na raspon od 0,50 do 0,75 tako da stopa zatezne kamate sada iznosi 8,625.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Smanjena RKS za RUB

Referentna kamatna stopa za RUB je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 20.09.2016.godine iznosi 18%

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4 одсто.

Референтна каматна стопа смањена на ниво од 4 одсто

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи за 0,25 процентних поена, тако да она од данас износи 4 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Smanjena RKS za EUR

Referentna kamatna stopa za EUR je smanjena, tako da stopa zatezne kamate od 16.03.2016.godine iznosi 8%.

Референтна каматна стопа смањена на 4,25%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи за 0,25 процентних поена, тако да она од данас износи 4,25 одсто.

Redosled namirenja - podrazumevana vrednost

Podrazumevana vrednost za redosled namirenja je promenjena. Sada je to Glavnica umesto modela po kome se prvo namirivala Kamata. Ovo je uradjeno na predlog posetilaca sajta koji ovaj model češće koriste.

Više o redosledu namirenja možete pročitati u vestima od 18.5.2015. godine, kada je ta opcija implementirana.

Novi redizajnirani sajt

Poštovani posetioci, pred vama je novi, redizajnirani sajt za obračun kamate. Novi sajt visokih performansi i modernog dizajna je prilagodjen svim vrstama mobilnih uredjaja. Korišćenje je i dalje besplatno a eventualne predloge i sugestije možete slati na office@obracunkamate.rs.

Uskoro novi redizajnirani sajt

Pored novog vizuelnog izgleda biće zadržane sve postojeće funkcionalnosti uz poboljšanu preglednost i prilagodjenost mobilnim uredjajima.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,5 одсто.

Povećana RKS za USD

Referentna kamatna stopa za USD je povećana tako da stopa zatezne kamate od 18.12.2015.godine iznosi 8,3750%.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

IO NBS odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5%.

Smanjena referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je smanjena na 4,50%, tako da stopa zatezne kamate počevši od 15.10.2015.godine iznosi 12,50% za dug koji glasi na dinare. Stopa zatezne kamate se primenjuje do utvrdjivanja nove referentne kamatne stope NBS.

Smanjena referentna kamatna stopa

Na sednici od 10.09.2015. Izvršni odbor NBS je smanjio referentnu kamatnu stopu na nivo od 5,0%.

Novo smanjenje RKS

Na sednici od 13.08.2015. Izvršni odbor NBS je smanjio referentnu kamatnu stopu na nivo od 5,50% tako da stopa zatezne kamate od 14.08.2015. iznosi 15,50%.

Smanjena referentna kamatna stopa

Na sednici od 11.06.2015. Izvršni odbor NBS je smanjio referentnu kamatnu stopu na nivo od 6,0%.

Kalkulator

Iako u svakodnevnom životu najčešće postoji potreba za računanjem kamate, ponekad je neophodno odrediti i druge elemnte kamatnog računa - glavnicu, kamatnu stopu i vremenski period kamaćenja.

Podmeni Kalkulator omogućava svim posetiocima izračunavanje ovih vrednosti za različite metode obračuna.

Model otplate - redosled namirenja

Zbog različitih stavova, i sudske prakse i naših korisnika, kada je u pitanju obračun zatezne kamate sa prometom ili, preciznije, kada je tokom obračunskog perioda bilo uplata od strane dužnika, ostavljeno je korisnicima da sami izaberu koji će model otplate koristiti.

Dakle, ako se prilikom unosa podataka vezanih za obračun zatezne kamate izabere Model otplate: Glavnica osnovica za obračun se umanjuje za celokupan iznos uplata. U slučaju izbora Model otplate: Kamata (podrazumevana vrednost), osnovica se umanjuje samo za razliku izmedju uplata i do tada obračunate kamate. Ili, jednostavnije rečeno, prvo se "namiruje" kamata, a za ostatak se,ako ga ima, umanjuje osnovica.

Znači, ovaj izbor NE utiče na obračune pre 3.3.2001. (zato što se primenjuje konformni metod) i NEMA efekata na obračune posle 3.3.2001. kod kojih nije bilo uplata od strane dužnika.

Ponovo smanjena referentna KS

Referentna kamatna stopa je smanjena na 6,50% tako da nova zatezna kamatna stopa počevši od 12.05.2015.godine iznosi 14,50%.

Smanjena referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je smanjena na 7%, tako da stopa zatezne kamate počevši od 10.04.2015.godine iznosi 15,00% za dug koji glasi na dinare. Stopa zatezne kamate se primenjuje do utvrdjivanja nove referentne kamatne stope NBS.

Povećan broj metoda obračuna

Kod obračuna po ugovorenim kamatnim stopama dodate su varijante konformnog i proporcionalnog metoda sa 360 dana u godini.

Računanje kontrolnog broja po modulu 97

U pomoćnim funkcijama je dodata opcija za računanje kontrolnog broja po modulu 97.

Izračunavanje se vrši na osnovu niza cifara i slova (A-Z). Ostali znaci (crtice, blanko itd.) se ignorišu. Maksimalna dužina konvertovanog niza je 18 cifara.

Smanjena referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je smanjena na 7,5% tako da zatezna kamatna stopa sada iznosi 15,5%.

Izmenjen kamatni list

Promenjen je način obračuna zatezne kamate tako da sada i korisnici koji nisu pretplatnici, ne moraju voditi računa o metodi obračuna u zavisnosti od perioda na koji se obračun odnosi.

Znači, na jednom kamatnom listu se mogu naći dve metode (konformna do 3.3.2001. a nakon toga proporcionalna), pa je iz tog razloga kamatni list korigovan, odnosno izbačene su kolone koje su specifične samo za jednu-prporcionalnu metodu a ubačena nova Stanje duga.

Prikaz kamatnih stopa

Za prikaz zakonskih zateznih i referentnih kamatnih stopa dovoljno je izabrati oznaku valute. Kao kriterijum za filtriranje izbačeni su početni i krajnji datum zbog relativno malog obima podataka.

Nepromenjena referentna kamatna stopa

zvršni odbor NBS je na sednici od 12.02.2015. odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na postojećem nivou od 8%.

Rublja - Smanjenje zatezne kamatne stope

Referentna kamatna stopa za rublju iznosi 15% pa je stopa zatezne kamatne stope smanjena na 23%.

CHF - Referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa za švajcarski franak iznosi -0,75% (aritmetička sredina minimalne i maksimalne osnovne kamatne stope) tako da je stopa zatezne kamatne stope sada smanjena na 7,25%.

Zadržana referentna kamatna stopa

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 15.01.2015.godine referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,00% tako da je stopa zatezne kamate od 16,00% i dalje u primeni

Nepromenjena referentna kamatna stopa

Izvršni odbor NBS je na sednici od 11.12.2014. odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na postojećem nivou od 8,00%.

Smanjena zatezna kamata

Referentna kamatna stopa je smanjena na 8%, tako da stopa zatezne kamate počevši od 14.11.2014. iznosi 16,00% za dug koji glasi na dinare.

Stopa zatezne kamate se primenjuje do utvrdjivanja nove referentne kamatne stope NBS.

Novi kalendar

Više ne morate podešavati svoj pretraživač kako biste datum unosili u formatu dd.mm.gggg. Uz pogodnosti koje pruža novi kalendar, pojednostavljen je izbor datuma.

Unos numeričkih vrednosti

Unos numeričkih vrednosti je prilagodjen našem standardu, što znači da se decimalna mesta odvajaju zapetom.

Dakle, ispravno je 12,34 a neispravno 12.34.

Ista referentna kamatna stopa

Narodna banka Srbije je zadržala referentnu kamatnu stopu na istom nivou od 8,5%.

Nepromenjena referentna kamatna stopa

Izvršni odbor NBS je na sednici od 11.09.2014. odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na postojećem nivou od 8,50%.

Detaljnije uputstvo

Na stranici Pomoć dodat je link prema detaljnijem uputstvu za korišćenje obračuna kamate koncipiran tako da polazi od najčešćih slučajeva korišćenja programa.

RKS zadržana na nivou od 8,5%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 7.8.2014.godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8,5%.

Zaglavlje kamatnog lista

Pravna lica koja žele da se u gornjem levom uglu kamatnog lista vidi njihov naziv, adresa ili neki drugi podatak, mogu prilikom unošenja elemenata za obračun kamate dodati i te podatke u polja Zaglavlje I i II red.

Promenjen sistem menija

Opcije iz menija su grupisane na pregledniji način, tako da je vizuelno razdvojen obračun zatezne od obračuna kamate po ugovorenim stopama.

Dodata je i opcija Opis u Obradi prometa tako da se u kamatnom listu svaka uplata ili zaduženje može opisati brojem dokumenta i slično.

Zadržana referentna kamatna stopa

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 10.07.2014.godine referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8.5% tako da je stopa zatezne kamate od 16,5% utvrđena 13.6.2014.godine i dalje u primeni

Ponovo smanjena referentna KS

Referentna kamatna stopa je smanjena na 8,50% tako da nova zatezna kamatna stopa počevši od 13.06.2014.godine iznosi 16,50%.

Smanjena referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je smanjena na 9% tako da zatezna kamatna stopa sada iznosi 17%.

I dalje nepromenjena referentna kamatna stopa

Na sednici IO NBS od 17.04.2014. referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 9.5% .

Referentna kamatna stopa ostala ista

Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 9.5%, tako da je stopa zatezne kamate nepromenjena i iznosi 17,50%.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS zakazana je za 17.04.2014. godine.

Zadržana referentna kamatna stopa

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 13.02.2014., referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 9.5% (naredna sednica zakazana je za 6.03.2014. godine)

Kamatna stopa nepromenjena

Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 9.5%, tako da je stopa zatezne kamate nepromenjena i iznosi 17,50%

Opet smanjena zatezna kamata

Stopa zatezne kamate je smanjena sa 18% na 17,50% Nova stopa se primenjuje od 18.12.2013. godine

Smanjena zatezna kamata

Referentna kamatna stopa je smanjena na 10%, tako da stopa zatezne kamate po?evši od 8.11.2013. iznosi 18,00% za dug koji glasi na dinare. Stopa zatezne kamate se primenjuje do utvrdjivanja nove referentne kamatne stope NBS.

+381 65 33 17 315

office@obracunkamate.rs

Copyright (©) 2024 StartPoint

Београд, Србија